Ani işitme kaybı hastada daha önce bu konuda bir sorun olmamasına karşın 72 saat içerisinde gelişen bir duyma kaybıdır. Ani işitme kaybından söz edilebilmesi için öncelikle işitme testinin yapılması gerekir. Birbirini takip eden 3 frekansta en az 30 desibelden fazla kayıp olduğunda ve duyma siniriyle iç kulak dokusunda hasar meydana gelmişse ani duyma kaybından söz edilebilir.

Hastalarda genellikle aniden oluşan işitme kaybı sadece tek kulakta meydana geliyor. Ancak her iki kulakta da olması mümkündür. Sadece kadınlarda ya da erkeklerde görüldüğünden söz edemeyiz, her iki cinste de olabilen bu sorun genellikle 30 – 60 yaş aralığında yaşanıyor. En sık gündeme gelen konulardan biri de hastalığın nedenidir. Ancak nedene dair net bulgular olmadığını da belirtmek gerekir. Sadece bazı risk faktörlerinin bu hastalıkta etkili olduğu düşünülüyor.

Çoğunlukla 2 haftalık dönem kritiktir çünkü bu süre zarfında kendiliğinden düzelme görülebilir. Düzelme geciktikçe hastalığın seyrinin kötüye gittiğini de söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu rahatsızlığı yaşayan hastaların % 70 gibi çok yüksek bir oranında kulak çınlaması yani tinnitus şikayeti yoğun olarak yaşanır. Hastalığın belirtilerine, tedavisine ve merak edilen diğer konulara da değineceğiz. Öncesinde ise teşhis konusunu ele alalım.

Ani İşitme Kaybı Tanısı Nasıldır?

Tanı konmasında hastanın öyküsü önemlidir. Çünkü ani işitme kaybı probleminde 3 günden daha kısa bir sürede ortaya çıkması, bu hastalığın karakteristik özelliklerinden biridir. Hastalarda çoğu zaman duyma kaybına ek şikayetler de eşlik eder. Elbette tanı konması için bazı test ve tetkikler yapılmalıdır.

Odiometri yani halk arasında bilinen adıyla işitme testi mutlaka yapılmalıdır.  Ardı ardına 3 frekansta en az 30 desibel işitme kaybının tespit edilmesi, tanı konmasını kolaylaştırır. Hastaya kan testi de yapılır ve metabolik faktörler de gözden geçirilir. Birkaç haftada düzelme olmazsa bu durumda MR ve tomografi ile incelemeler de yapılmalıdır.

Ani İşitme Kaybı Belirtileri Nelerdir?

Tipik ani işitme kaybı belirtileri şöyledir:

 • Duyma kaybı
 • Kulakta çınlama
 • Kulakta uğultu olması
 • Denge kaybı yaşanması
 • Kulakta dolgunluk hissinin olması
 • Baş dönmesi
 • İletişim kurmakta zorlanma

Ani İşitme Kaybı Tedavisi

Eğer ani işitme kaybı meydana geldiğinde ilk 10 günde kliniğe başvurulduysa hiperbarik oksijen tedavisi uygulanır. Özellikle ilk 2 gün içerisinde başvuran hastalarda bu tedaviden daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Ancak 15 gün sonrası için tablo farklıdır ve bu tedavinin başarı oranı daha düşük olur.  Bununla birlikte kan sulandırıcı ilaçların kullanımı, kortikosteroid, karbojen, yüksek molekül ağırlıklı serum kullanımı gibi yöntemler tercih edilebilir. Vitamin ve idrar söktürücü ile birlikte, koenzim Q gibi kombine tedavilerin de uygulanabildiğini ekleyelim.

Hangi tedavinin uygulanacağına yapılan detaylı muayene ve hastanın durumu dikkate alınarak karar verilir. Bu arada ani duyma kaybı hastalığının nasıl seyredeceğine etki eden faktörler şöyledir:

 • Hastanın yaşının ilerlemiş olması
 • Baş dönmesi sorununun olup olmadığı
 • Diyabet gibi metabolik hastalıkların mevcudiyeti
 • Alkol ve tütün ürünleri kullanımı durumu
 • Damarsal açıdan risk faktörlerinin olup olmadığı
 • Tedaviye ne zaman başlandığı

Ani İşitme Kaybı Neden Olur?

Ani işitme kaybı belirtileri

Daha önce de değindiğimiz gibi ani işitme kaybı nedeni tam olarak bilinemiyor. Bu nedenle kesin olarak rahatsızlığın sebepleri olarak gösterilebilecek unsurların olmadığını belirtmeliyiz. Sadece rahatsızlığın oluşumunda etkili olan çeşitli unsurlar bulunuyor. Bu unsurlara şu örnekleri gösterebiliriz:

Viral Enfeksiyonlar

Bazı enfeksiyonlar işitme sinirlerini olumsuz yönde etkileyebiliyor ve bunun ani işitme kaybı problemine neden olabileceği düşünülüyor. Bu viral enfeksiyonlar kabakulak, kızamık, kızamıkçık ya da herpes virüsü olabildiği gibi grip gibi rahatsızlıklar da olabilir.

Damar Tıkanıklığı

İç kulağı besleyen damarlar ince ve narin bir yapıdadır. Sayı olarak da işitmenin merkezi olan bu damarların az olduğunu söyleyebiliriz. Kanda pıhtılaşma sorununun olması, emboli gibi durumlar bu damarları da etkiliyor. Dolayısıyla kolaylıkla duyma kaybı sorunu ortaya çıkabiliyor.

Otoimmün Hastalıklar

Vücudu koruyan savunma hücrelerinde kimi zaman çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulmalar olabilir. Bu durumda vücudun kendi hücreleri yabancı madde gibi algılanabilir. Haliyle vücut savunmaya geçer ve bu hücrelerle savaşır. İç kulağın böyle bir durumdan da etkilenebiliyor olduğu söylenebilir. Bağışıklık sistemi rahatsızlıkları da ani bir şekilde ortaya çıkan işitme kaybının nedenleri arasında gösteriliyor.

Bakteriyel Enfeksiyonlar

İç kulak bölgesinde bakteriyel enfeksiyonun gelişmesi de nedenler arasında görülüyor.

Tümör

Bazı tümör türlerinin duyma sinirlerini etkilemesi nedenlerden bir diğeri olabilir. Bu tümör türlerine meninjiom, hemanjiom ve akustik nörinom örneklerini verebiliriz.

Travmalar

Kafa travması kimi zaman iç kulak travmasına da neden olur. İç kulak yapısında, mukoza ya da zar dokularda yırtılmaya neden olabilen basınç değişimleri olabilir. Bu da işitme kaybı tablosuna yol açabilir.

Metabolik Hastalıklar

Diyabet gibi bazı hastalıkların bu rahatsızlığa neden olabileceği düşünülüyor.

Aniden Oluşan İşitme Kaybı Tekrarlar Mı?

Ani işitme kaybı tedavisi

En sık merak edilen konulardan biri de ani işitme kaybı probleminin tekrarlama olasılığıdır. Bu sorunun yanıtı için araştırmalara göz atmak gerekiyor. Araştırmalara göre böyle bir ihtimal mevcut olsa da tekrarlama riskinin son derece düşük olduğu söylenebilir. Ancak tedavi sonrası bu sorun için “asla tekrarlamaz” demek de doğru olmayacaktır.

İlginizi çekebilir –> Kulak ağrısı

Ani İşitme Kaybı Kendiliğinden Düzelir Mi?

Her ani işitme kaybı probleminin kendiliğinden mutlaka düzeleceğini belirtemeyiz. Ancak böyle bir ihtimalin olduğunu da eklemek gerekir. Bu problemin neden ortaya çıktığına bağlı olarak kendiliğinden düzelme ihtimalinin olduğundan söz edebiliriz. Yapılan son araştırmalara göre vakaların % 60’ında kendiliğinden tamamen ya da kısmi olarak düzelme meydana geldiği anlaşıldı. Elbette bu durum tedaviye gerek olmadığı anlamına gelmiyor. Sorunun büyümesini önlemek ve hastaların şikayetlerini azaltmak için mutlaka tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi gereklidir.

Ani İşitme Kaybı Kortizon Tedavisi

Kortizon tedavisi, ani işitme kaybı problemine karşılık olarak uygulanan en kabul görmüş tedavi prosedürlerinden biridir. Bu tedavi kapsamında kortizon ağızdan alınan ilaç şeklinde olabildiği gibi enjeksiyon şeklinde de uygulanabilir. Enjeksiyon şeklinde uygulanan tedavide kulak zarından orta kulağa kortizon enjekte edilir. Yan etkilerinin az olması ile beraber kolay uygulanan bir tedavi prosedürü olması da sıklıkla tercih edilmesini beraberine getiriyor. Aynı zamanda bu tedavinin kulakta yüksek kortizon konsantrasyonu sağladığını da eklemek gerekir ve bu da önemli bir avantajdır.

Tek Kulakta Aniden İşitme Kaybı Niye Olur?

Öncelikle ani işitme kaybı probleminin her iki kulakta meydana gelebileceği gibi sadece tek kulakta da olabileceğini belirtelim. Yalnızca tek kulakta olması, bu sorunun farklı bir nedene bağlanmasını gerektirmez. Viral enfeksiyonlar, damarlarla alakalı olan problemler, bağışıklık sistemi hastalıkları sadece tek kulakta işitme kaybının meydana gelmesine yol açabilir.

Bununla birlikte kabakulak rahatsızlığı, kızamık hastalığı, üst solunum yolu hastalıkları, iç kulak zarında yırtılmanın meydana gelmesi, kullanılan bazı ilaçlar da nedenler arasında yer alır. Kısacası tek ya da her iki kulakta meydana gelen ani duyma kaybının nedenlerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Merak edenler için –> Kulak zarı ameliyatı

Ani İşitme Kaybı İyileşme Belirtileri Nelerdir?

Hastaların yaşadığı şikayetlerin hızla azalıyor olması ani işitme kaybı iyileşme belirtisi olarak kabul edilebilir. Aynı zamanda hastalar az da olsa sesleri yeniden duymaya başlarlar. Bu da işitme kaybının iyileşme belirtileri arasındadır. Tek taraflı olarak meydana gelen işitme kaybında da iyileşme belirtileri aynıdır. Ani işitme kaybıyla ilgili sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz.

Ani Duyma Kaybı İlerler mi?

Tedaviye erken başlanması durumunda ani işitme kaybı tedavisinden % 85 oranında olumlu sonuç alınıyor ve bir ilerleme görülmüyor. Ancak iki hafta tedavi uygulanmış olmasına karşın bir başarı elde edilemediğinde tablonun çok parlak olmadığını söyleyebiliriz. Tedaviye geç başlanması, başarı şansını düşüren son derece önemli bir unsurdur.

Bilgin olsun –> Yüz felci

 

Dış kaynaklar:
https://www.nhs.uk/conditions/hearing-loss/

Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.
Tel: 0505 581 19 45
Mail: [email protected]