Ses inceltme ameliyatı ses kalınlığından şikayet edenler için uygulanan bir operasyondur. İnsanlar pek çok nedene bağlı olarak sesinin kalın olmasından şikayet edebilir. Bu durum kimi zaman doğuştan olur kimi zaman da farklı nedenlerle sonradan meydana gelebilir. Ses tonunun kişinin cinsiyetine, yaşına ve fiziksel yapısına uygun olmaması durumunda kişinin bu durumdan bir hayli rahatsız olduğu biliniyor. Böyle durumlarda ise devreye ses estetiği operasyonu giriyor.

Ses bir enerji olduğundan sesi üreten kaynağın titreşmesi, enerjinin ortaya çıkmasını sağlar. Ses çıkması için de akciğerler, soluk borusu, gırtlak, boğaz, ağız ve burun organlarının koordineli bir şekilde çalışması gerekir. Nefes alıp verme sırasında akciğerlerden üflenen hava soluk borusuna geçer. Gırtlakta yer alan ses tellerinin titreşmesi ancak bu şekilde mümkün olabilir. Bu titreşim sırasında ise ham ses meydana gelir.

Erkeklerde ses telleri saniyede 100 ile 150 kez titreşirken kadınlarda bu oran 200 ile 250 arasındadır. Bebeklerde saniyede 400 defa titreşme meydana gelir. Bu titreşim sayısı, insan sesinin kalınlığında ya da inceliğinde belirleyici olan faktörlerden biridir. Bir diğer faktör de sesin temel frekansıdır. Kadınlarda ses frekansının 180 Hz ve üzerinde olması beklenir. Erkeklerde ise 120 Hz ve üzerinde olması aranır. Seste frekansın düşmesi ise sesin kalınlaşması anlamına gelir. Bu frekans yükseldikçe ses incelir.

İnsanların ses tellerinin durumu, sesin kalınlığında ve inceliğinde belirleyici olan faktörler arasında bulunur. Çünkü ses tellerinin kalınlığı, uzunluğu ya da gerginliği, sesin frekansını belirler. Sesin kalınlığı ya da inceliği ile alakalı olarak gerçekleştirilen ameliyatlarda ise bu 3 temel etmene müdahale edilir. Örneğin sesin inceltilmesi için ses tellerinin kısaltılması ve gerginliğinin arttırılması sağlanır. Sesin kalınlaşması istendiğinde ise ses estetiğinde bunun tam tersi bir müdahale gerçekleştirilir.

Ses inceltme amacıyla yapılan ameliyata dair merak edilen tüm hususları sizlere aktaracağız. Öncesinde ise en sık merak edilen sorunun yanıtından başlayalım.

Ses İnceltme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel olarak ses inceltme ameliyatı operasyonunun amacının ses tonunun incelmesini sağlamak olduğunu belirtelim. Bunun için ses perdesinin yükseltilmesi gerekir. Ses tellerinin uzunluğu, gerginliği ve kitlesi ile ilgili tüm ayarlamalar yapılır. Ameliyat, günümüzde çok daha başarılı olan pek çok farklı teknikle gerçekleştirilebiliyor. Hangi tekniğin kullanılacağına ise ses tellerinin durumu gibi bazı hususlar dikkate alınarak cerrah tarafından karar verilir. Bu ameliyatın kulak burun boğaz doktorları tarafından yapıldığı bilgisini de ekleyelim.

Ülkemizde ses inceltme ameliyatı kapsamında uygulanabilen teknikler şu şekildedir:

Wendler Tiroplasti (Anterior Commissure Glottoplasti)

Bu teknik, ses inceltmede en çok tercih edilen yöntemdir. Yaklaşık 30 yıl önce Prof. Dr. Jurgen Wendler tarafından geliştirilen bir yöntem olan Wendler tiroplasti, genel anestezi altında yapılan bir operasyondur. Ses tellerine ağız içerisinden müdahale edilir ve temel prosedür de ses tellerinin ön kısmının birbirine dikilmesidir. Böylece ses teli boyu kısaltılır, daha ince bir ses tonunun oluşması sağlanır. Ameliyatta 2 ya da 3 dikiş atılması yeterli olur.

Lazer İnceltme (Lazer Assisted Reduction Glottoplasti)

Lazer inceltmede de genel anestezi uygulanması gerektiğini belirtelim. Yöntemde ses tellerine lazer teknolojisi ile müdahale edilir ve bunun için de ağız içerisinden bölgeye ulaşılır. Tekniğin temel amacı ise lazer yardımı ile ses tellerinin kütlesini azaltmak oluyor. Kütle azaltma tekniği ise seste incelme elde ediliyor.

Tiroplasti Tip 4 (Cricothyroid approximation)

Bu yöntem ise krikotiroid yaklaşım olarak biliniyor ve diğer yöntemlere ilave olarak kullanılan bir metot olduğunu da belirtmeliyiz. Ameliyat, boynun ön kısmına bir kesi uygulanarak gerçekleştirilir. Bu keşiden gırtlak bölgesinde bulunan kıkırdak dokulara ulaşılır. Bu kıkırdak dokular birbirine yaklaştırılır ya da uzaklaştırılır. Ses estetiği bu metot ile gerçekleştirilir. Genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirildiği için operasyon esnasında hastanın kendi sesini duymasını mümkün kılan bir tekniktir. Boyun bölgesine gayet küçük bir kesi uygulandığından ameliyat bittiğinde birkaç dikiş atılması yeterli olur.

Neden Ses Estetiği Yapılır?

Ses estetiği kapsamında gerçekleştirilen ses inceltme ameliyatı pek çok nedene bağlı olarak ihtiyaç duyulan müdahalelerden biridir. Öncelikle cinsiyet değişimine karar veren kişilerin fiziksel görünümlerine ve seçtikleri cinsiyete bağlı olarak seslerinin incelmesine ihtiyaç duyduklarını belirtmeliyiz. Çünkü bu kişiler kalın bir ses tonuna sahip olmaktan rahatsızlık duyabiliyorlar. Bu rahatsızlık da çoğu zamanda ciddi seviyelerde oluyor ve bazı psikolojik sıkıntıları da beraberinde getirebiliyor.

Çocukluk döneminde çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hormon ilaçları kullanmak da seste kalınlaşmaya neden olabiliyor. Bu kişiler de yetişkin olduklarında seslerinin incelmesine ihtiyaç duyabilir ve dolayısıyla ameliyat olma kararı alabilir. Aşırı oranda tütün ürünleri kullanımının da seste kalınlaşmaya neden olduğunu belirtmek gerekir. Tüm bu durumlara bağlı olarak seste incelme olması amacıyla cerrahi müdahale gerçekleştirilebiliyor.

Kimler Ses Estetiğine İhtiyaç Duyuyor?

Ses inceltme ameliyatı nasıl olur

Bu konuda bilinmesi gereken birkaç hususu aktarmak isteriz. Sesin 3 temel özelliği vardır. Bunlar;

 • Sesin yüksekliği
 • Sesin şiddeti
 • Sesin tınısı

Bu 3 özellik de sesin kalın ya da ince olmasında son derece etkilidir. Sesin yüksekliği, sesin perdesi olarak tabir edilen özelliktir. Kişinin ses dalgaları yüksek bir frekansa sahip olduğunda ses de sanıldığı gibi kalın olmaz, ince olur. Ses frekansı düştükçe ses de kalınlaşır. Ses perdesi yani sesin yüksekliği de ses tellerinin 3 farklı özelliğine bağlıdır. Bunlar:

 • Ses tellerinin boyu
 • Ses tellerinin kalınlığı
 • Ses tellerinin gerginliği

Ses tellerinin boyu kısaldıkça titreşim miktarı ve aynı zamanda sesin frekansı da artar ve bu nedenle ses incelir. Ses tellerinin kalınlığı azaldıkça titreşim miktarı artar ve frekansta da artış olur. Buna bağlı olarak seste inceleme meydana gelir. Ses tellerinin gerginliği arttıkça titreşim miktarında ve frekansında da artış olur ve buna bağlı olarak ses tonu incelir. Uygulanan ses inceltme ameliyatı işleminde bu faktörlere müdahale yapılır.

Kimlerin ses inceltme ameliyatı olmaya ihtiyaç duyduğu sorusuna ise kısa bir liste ile yanıt verebiliriz.

 • Hormon tedavileri nedeniyle ses tonunda kalınlaşma meydana gelenler
 • Genetik yapısına bağlı olarak ses tonu çok kalın olan kişiler
 • Cinsiyet değişimi sonrasında ses tonunun cinsel kimliğine uygun olmasını isteyen kişiler
 • Tütün ürünleri kullanımı nedeniyle ses tonunda kalınlaşma olan kişiler

Elbette sıraladığımız bu kişiler dışında bazı spesifik nedenlere bağlı olarak da sesinin incelmesini isteyenler olabiliyor ve bu kişiler için de söz konusu operasyon gerçekleştirilebiliyor.

Ses Değiştirme Ameliyatı Ağrılı Mıdır?

Ses tonunun kalın olmasından şikayet edenler ses inceltme ameliyatı olma konusunda bazı endişeler yaşayabiliyor. Bu endişelerden biri de ameliyatın ağrılı olması hususudur. Öncelikle hangi teknik tercih edilirse edilsin bu operasyonun anestezi altında gerçekleştirildiğini belirtelim. Lokal ya da genel anestezi tercih edildiğinden ameliyat esnasında kişinin acı hissetmesi hiçbir şekilde mümkün olamaz.

Fakat ameliyat sona erdiğinde ve anestezinin etkisi de geçtiğinde hafif ağrı hissedilebilir. Ses estetiği sonrasında yaşanan bu hafif seviyedeki ağrının son derece normal bir durum olduğunu eklemek isteriz. Aynı zamanda ağrı herkeste olmayabilir, bazı kişiler ameliyat sonrasında hiç acı ya da ağrı hissetmediklerini de dile getirebiliyor.

Ses İnceltme Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Her hastada ses inceltme ameliyatı süresi aynı olmuyor. Bunun nedeni ise yapılacak müdahalenin farklı olabilmesidir. Tercih edilen tekniğe bağlı olarak da ameliyat süresi değişebilir. Ancak sizlere bir fikir vermesi bakımından ameliyatın genellikle 40 dakika ile 90 dakika arasında değişen bir sürede tamamlandığını söyleyebiliriz. Bazı durumlarda ise ameliyat süresi 60 dakika olur. Operasyon öncesinde doktorunuz ameliyatın tahminen ne kadar süreceği konusunda size bilgi verecektir.

Ses İnceltme Ameliyatında Sonuç Kalıcı Mıdır?

En çok merak edilen hususlardan biri de ses inceltme ameliyatı sonuçlarının kalıcı olup olmadığıdır. Elbette Ameliyat sonuçları kalıcıdır. Ancak bu konuda bilinmesi gereken bazı hususlardan da söz etmeliyiz. Kişinin vokal alışkanlıkları ve yaşam tarzı, ameliyat sonrasında ses tonu inceliğinin kalıcı olup olmadığında belirleyici olabilir. Örneğin yoğun bir şekilde tütün ürünlerinin kullanılması durumunda seste kalınlaşmanın meydana gelmesi mümkündür. Bu nedenle ameliyat sonuçlarının kalıcı olup olmayacağı biraz da kişiye bağlıdır.

Bilinmesi gereken bir diğer unsur da sesin ameliyat sonrasında oturmasının 12 ay ile 18 ay arasında değişen bir zamanda meydana geldiğidir. Ameliyatın hemen ardından zaten sesi bir süre dinlendirmek gerekir. Sonrasında ses tonunda belirgin bir incelme olmasını beklemeyin. Bu durum zaman içerisinde kendini gösterir. Ameliyatın ardından sesin birkaç hafta dinlendirilmesi son derece önemlidir.

Doktorun bu önerisine mutlaka uyulması gerekir. Aksi halde ses telleri zarar görebilir ve bu da ameliyattan beklenen sonucu almayı zorlaştırabilir. Dolayısıyla ses istirahati önerisine uyulması tahmin edilenden daha da önemlidir.

Ses Hijyeni Nedir? Nasıl Sağlanır?

Bu operasyondan faydalanmak isteyenler ses inceltme ameliyatı öncesinde mutlaka ses hijyeni konusunda da bilgi sahibi olmalıdır. Sesin tüm olumsuz faktörlerden korunması, ses hijyeni olarak adlandırılır. Ses hijyeninin aslında herkes için önemli olduğunu ancak profesyonel anlamda sesinin kullanan şarkıcılar, seslendirme sanatçıları gibi kişiler için daha da fazla önem taşıdığını eklemek gerekir.

Ses hijyenini korumak için neler yapılabilir sorusunun yanıtını hemen sizlere aktaralım.

 • Yüksek sesle konuşulmamalı, bağırılmamalıdır.
 • Çığlık atmak ses tellerine zarar verir, çığlık atmadan kaçınılmalıdır.
 • Telefonda uzun süre konuşmaktan kaçınılmalıdır.
 • Boğazı temizlemek için sürekli öksürmek de ses tellerine zarar verebilir, bu davranıştan uzak durmalısınız.
 • Gün boyunca sıklıkla konuşması gerekenler her 1 saatte 5 – 10 dakika boyunca sesini mutlaka dinlendirmelidir.
 • Gürültülü ortamlarda konuşmamayı seçmelisiniz.
 • Toz ve duman da ses tellerine zarar verdiğinden bu ortamlardan uzak durmalı ya sa maske kullanmalısınız.
 • Ortam havasının kuru olması sakıncalıdır. Bulunduğunuz ortamın havasının nemli olmasını sağlamalısınız.
 • Ses tellerine zarar veren unsurlar arasında uykusuzluk ve stres de yer alıyor ve bu faktörlerden de uzak kalmanız gerekiyor.
 • Tütün ürünleri kullanmamalısınız.
 • Gün içerisinde 8 -10 bardak su tüketimini asla aksatmamalısınız.
 • Aşırı yağlı ve baharatlı yiyecekler tüketmemelisiniz.
 • Gelişigüzel ilaç kullanımından uzak durmalısınız. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar doktor önermedikçe kullanılmamalıdır.
 • Hormon içerikli olan ilaçlar doktor tarafından reçete edilmediği sürece kullanılmamalıdır. Bu ilaçların da ses inceliği ve kalınlığı üzerinde etkisi olabiliyor.
 • Çok soğuk ve çok sıcak içecekler tüketilmemelidir.

Ses İnceltme Ameliyatı Sonrası Ağrı Olur Mu?

Ses inceltme ameliyatı olmalımıyım

Daha önce de değindiğimiz gibi ses inceltme ameliyatı sonrasında hafif düzeyde bir ağrı olabilir. Ağrı olup olmadığı ya da ağrının seviyesi ise kişinin ağrı eşiği ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte ameliyatta kullanılan tekniğin de operasyon sonrasında ağrı olup olmadığı konusunda belirleyici bir faktör olduğunu söyleyebiliriz.

Yaşanan ağrı, kişinin günlük hayatını zora sokan seviyede olmaz ve çoğunlukla birkaç gün içerisinde azalarak kendiliğinden ortadan kalkar. Aynı zamanda doktorunuza danışmak kaydıyla doktor tarafından reçete edilen ağrı kesici ilacın kullanılması da mümkündür. Fakat doktorunuz ağrı kesici kullanılmasını önermediyse asla gelişigüzel ilaç almamalısınız.

Ses İnceltme Ameliyatı Fiyatları 2024

Sizlere ses inceltme ameliyatı fiyatı olarak net bir ücretten söz edemeyiz. Hangi tekniğin kullanıldığından ameliyatı yapacak cerrahın deneyimine kadar pek çok unsur fiyatları etkiliyor. Randevu alarak muayene olmanız durumunda size fiyat bilgisi de iletilir.

ilginizi çekebilir –> ses kalınlaştırma ameliyatı

Ses İnceltme Ameliyatının Riskleri Var Mıdır?

Elbette ses inceltme ameliyatı da riskler taşır. Bu riskler şöyledir:

 • Konuşurken sesin kesilmesi ya da titremesi (disfoni)
 • Ses tellerinde sıvı birikmesi
 • Ses kısıklığı
 • Adem elmasının büyümesi
 • Ses frekansında çok fazla artış ya da azalma olması
 • Ses teli fonksiyonunda azalma olması
 • Ses teli lezyonları
 • Ses teli felci
 • Ses frekansının değişmemesi

Ses İnceltme Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Etmeliyim?

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi ses inceltme ameliyatı sonrasında da bazı unsurlara dikkat edilmesi gerekir. Bu operasyondan sonra da bir iyileşme sürecinin yaşandığını belirtmeliyiz. İyileşme süreci boyunca doktorun öneri ve uyarılarının mutlaka dikkate alınması gerekir. İyileşme döneminde seste kısılmalar olması, ses kaybının yaşanması ve seste hafif düzeyde değişimlerin olması son derece normaldir.

Bu durumlar geçici olduğundan hastaların ses inceltme ameliyatı sonrasında bu gibi durumlarda endişe etmesi gerekmez. Bu sorunların yaşanmasının nedeni ise ödemdir. Ödem geçtiğinde söz konusu şikayetler de kendiliğinden ortadan kalkar.

Eğer boyun bölgesine bir kesi uygulandıysa kesi izi zamanla çok daha az oranda görünür olacaktır. Dikiş bölgesinin rengi de aylar sonrasında ten rengine kavuşur ve izin görünürlüğü ciddi düzeyde azalır. İyileşme döneminde sesin kesinlikle dinlendirilmesi gerekir. Aynı zamanda vücudu çok zorlayan hareketlerden de uzak durulmalıdır. Ses tellerindeki iyileşme birkaç hafta sürebileceği gibi birkaç ay da devam edebilir. İyileşme süresi hastadan hastaya değişebiliyor ve bazı kişilerde bu süre birkaç aydan da uzun olabiliyor.

Ameliyattan sonra birkaç hafta boyunca konuşmak, şarkı söylemek, gülmek ve bağırmak yasak olacaktır. Bu nedenle hastaların yazı ile iletişim kurması gerekir. Konuşma yasağının ne zaman kalkacağı konusunda doktorunuz sizi bilgilendirir.

Mutlaka okumalısın –> ses teli felci

Ses Tonunu Değiştirmek Mümkün Mü?

Pek çok kişi ses inceltme ameliyatı konusunu araştırırken ses tonunun değişmesinin mümkün olup olmadığını da merak ediyor. Ses inceltme ile ses tonunu değiştirmenin birbirinden çok farklı hususlar olduğunu bilmelisiniz. Sesin sadece ses telleri ile ortaya çıkmadığını, ses tellerinin sadece ham sesi ortaya çıkardığını ekleyelim.

Sesin rengini belirleyen ise dil, dudaklar, dişler ya da damak bile olabiliyor. Dolayısıyla sesin tonunu değiştirmek için tüm bu yapılarak bir müdahalede bulunulması gerekiyor. Bunun da henüz mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak sesi ameliyat ile inceltmek ya da kalınlaştırmak mümkün olsa da sesin tonunu cerrahi müdahale ile değiştirmek mümkün değildir.

Kalın Ses İnceltilir Mi?

Elbette ses inceltme ameliyatı amacı kalın olan sesin inceltilmesidir. Bu nedenle ses estetiği kapsamında kalın olan sesin inceltilmesi mümkündür. Bu ameliyat, seste tını sorunu olan kişiler tarafından da tercih edilebiliyor. Ameliyatın ardından sesteki incelmeyi fark edebilmek için bir süre beklemek gerektiğini de eklemeliyiz. Birkaç ay içerisinde sesteki incelme net bir şekilde fark ediliyor. Sesin son incelik seviyesini alması ise her bireyde farklı olmakla birlikte çoğunlukla bir yıl gibi bir sürede gerçekleşiyor. Kalın sesin inceltilmesi için gerçekleştirilen ses estetiği hakkında sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz.

Bilginiz olsun –> ses kısıklığı

 

Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.
Tel: 0505 581 19 45
Mail: [email protected]