1967 afyon doğumludur. Memleketi Beyşehir Konya dır. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamlamıştır. Lise eğitimi Kuleli Askeri Lisesinde İstanbul’da yapmıştır. Tıp eğitimini GATA Tıp Fakültesinde Ankara’da almıştır. Tabip Subay olarak Kıbrıs Barış Kuvvetlerinde görev yapmıştır. Kulak Burun Boğaz İhtisasını yine GATA Tıp Fakültesi KBB AD tamamlamıştır. Sivas Askeri Hastanesinde Kulak Burun boğaz uzmanı olarak çalışmıştır. ABD Nashville Tennessee Vanderbilt Universitei Otolaryngolgy Department 1 yıl öğrenim görmüştür. Ear Foundation Nashvile Tennessee ABD kulak mikrocerrahi eğitimi almıştır. Mount Sinai Newyork City ABD endoskopik sinüz cerrahisi eğitimi sahibidir.

Fulda Clinic Almanya’da Profesör Doktor Wolfgang Draff tarafından ön kafa tabanı cerrahisinde eğitilmiştir. Cumhuriyet Üniveristesi Kulak Burun Boğaz AD da Doçent olmuştur. Sanko Üniveristesi Kulak Burun Boğaz AD da profesör olarak başkanlık yapmıştır. Gaziantep’te bir süre serbest hekim olarak çalışan Prof. Dr. Altan Yıldırım halen İstanbul Ataköy’de bulunan muayenehanesinde çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Profesör Doktor Altan Yıldırım’ın çok sayıda uluslararası ve ulusal yayınları bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Tenis, dağcılık ve kayak hobileri arasındadır.

ÜYELİKLER

 • American Rhinologic Society
 • Türk Yüz Plastik Cerrahi Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahi Derneği

İLGİ ALANLARI

 • Baş dönmesi, işitme azlığı, kulak hastalıkları ve mikrocerrahisi
 • Alerji , sinüzit ve sinus cerrahisi
 • Burun estetiği, burun içi ve dışı eğrilikler
 • Horlama, uyku apnesi, geniz eti ve bademcik
 • Ses kısıklığı ve konuşma bozuklukları
 • Tükürük bezi hastalıkları ve boyun şişlikleri

Araştırma ve Yayınlar

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1-Hot nasal packing with hot saline irrigation for hemostasis after adenoidectomy: A prospective randomized controlled study. Ceylan M, Disikirik İKanmaz MA, Yildirim A, Sezgin E. Int.J. Pediatric Otorhinolaryngology vol 130 March 2020

A2- Anaother advantage of nasal septal suturing: a pulmonary function unaffected. Doğan OT. Yildirim A. Epozturk K Dogan M B-ENT 2012;8(1)21-4

A3. Is ıt more reasonable to categorize frontal cells on their basis of their location rather than their type ? Yildirim A. Ear Nose Throat J 2010 sep 89(9)19-21

A4- Hypotensive anesthesia with remifentanil combined with desfluorane or ısoflourane in tympanoplasty or endoscopic sinus surgery : a randomized controlled trail. Kaygusuz K. Yildirim A. Kol IO. J Laryngol Otol 2008 jul (7) 691-5

A5- Cinical investigation of transient evoked otoacustic emission test in Crimean Congo hemorrhagic fever. Engin A. Yildirim A. Kunt T. Int. J Infect Dis 2008 Mar 12(2)162-5

A6. Controlled hypotension with desfluorane combined with esmolol or dexmedetomidine during tympanoplasty in adults A double blin randomized controlled study. Kol IO, Kaygusuz K, Yildirim A.Doğan M Curr Ther Res Clin Exp 2009 Jun 70(3) 197-2008

A7. Paraganglioma in pituitary fossa Ozumlu U Eğilmez R. Yildirim A. Neuropathology 2008 Oct 28(5) 547-50

A8. Radiological correlation between pneumatization of frontal sinuses and height of fovea ethmoidalis. Gumus C. Yildirim A. Am J Rhinol 2007 Sept-Oct 21(5) 626-8

A.9 Yıldırım A., Erdem H, Yetişer S. ve A. Pasha, ‘’The Effect of Climate on Bacteriology of Chronic Suppurative Otitis Media’’, Annals Otol Rhinol Laryngol, (114, 8, 652-5, 2005

A10. Yıldırım A., Gürelik M., Gümüş C. ve T. Kunt, ‘’Fracture of Skull Base With Delayed Multiple Cranial Nerve Palsies’’, Pediatric Emergency Care, (21, 7, 440-2, 2005)

A11. Yıldırım A., Yaşar M., Bebek Aİ., Canbay E. ve T. Kunt, ‘’Nasal Septal Suture Technique Versus Nasal Packing Following Septoplasty’’, Am. J. Rhinology,19, 6, 599-602 ,2005)

A12. Yıldırım A., Çoban L., Satar. B., Yetişer S. ve T. Kunt, ‘’The Effect of Intratympanic Dexamethasone for Noise Induced Temporary Threshold Shift’’, Laryngoscope, (115, 7, 1219-22, 2005)

A13. Yıldırım A., Turgut B, Bebek Aİ., Gümüş C., Kocatürk S. ve T. Kunt, ‘’Early Effect Of Exogenous Na Hyaluronate on Mucociliary Clearence’’, Am. J. Rhinology, (19, 3, 244-7, 2005)

A14. Kocatürk S., Yardımcı S., Yıldırım A. ve A. İncesulu, ‘’Preventive Therapy For Postoperative Purulent Otorrhea After Ventilation Tube Insertion’’, Am. J. Otolaryngol, 26, 2, 123-7 (2005)

A15. Kocatürk S., Yıldırım A., Demiray T., Bahar G. ve M.Z Bakıcı, ‘’Cold dissection Versus Bipolar Cauterizing Tonsillectomy For Bacteriemia’’, Am. J. Otolaryngol, 26, 1, 51-3 (2005)

A16. Yıldırım A., Tosun F. ve M. Alaömeroğlu, ‘’Synovial Sarcoma Of The Nasal Septum’’, Annals Otol Rhinol Laryngo,l 114, 1pt1, 4-6 (2005)

A17. Yıldırım A., Oh C., Erdem H. ve T. Kunt, ‘’Bacteriology In Patients With Sinusitis Who Have Been Medically and Surgically Treated’’, Ear Nose Throat J., 83, 12, 836-8 (2004)

A18. Coşar A., Yetişer S., Sizlan A.,Yanarateş O ve A. Yıldırım, ‘’Hearing Impairment Associated with Spinal Anesthesia’’, Acta Otolaryngol, 124, 10, 1159-64 (2004)

A19. Yetişer S., Kertmen M. ve A. Yıldırım, ‘’An Analysis of Correlation Between The Location Of The Juguler Bulb and Audiovestibular Symptoms’’, Auris Nasus Larynx, 31, 4, 369-77 (2004)

A20. Yıldırım A., ‘’A Case of Giant Sialolith of the Submandibular Salivary Gland’’, Ear Nose Throat J., 83, 5, 360-1 (2004)

A21. Yetişer S., Kertmen M. ve A. Yıldırım, ‘’Vestibular Diuresis in Suspected Meniere Patients’’, Acta Oto-Rhino-Laryngologica Belg, 58, 2, 119-23 (2004)

A22. Yetişer S., Çekin E., Tosun F. ve A. Yıldırım, ‘’Rosai-Dorfman Disease Assocaiated with Neurosensorial Hearing Loss in Two Siblings’’, Int. J. Pediatr Otorhinolaryngol, 68, 8, 1095-100 (2004)

A23. Kenny TJ., Duncavage J., Bracikowski J., Yıldırım A., Murray JJ ve SB. Tanner, ‘’Prospective Analysis of Sinus Symptoms and Correlation with Paranasal Computed Tomography Scan’’, Otolaryngol Head and Neck Surg, 125, 1, 40-3 (2001)

A24. Ozunlu A., Dundar A., Yıldırım A., ve FR. Yildiz, ‘’Rosai-Dorfman Disease Involving The Nasal septum’’, Ear Nose Throat J., 74, 12, 831-3 (1995)

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yıldırım A., ‘’Tissue Eosinophilia in Chronic Sinusitis’’, Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation, Inc. P282, September 19-22, 2004

B2. Yıldırım A., Özdemir Ö., Gül E., Yıldırım B., Kocatürk S. ve T. Kunt, ‘’Comparative Karyometric Study Of Rhinosinus Polyposis and Normal Nasal Mucosa’’, 20. Congress of the European Rhinologic Society, P 340, June 18-25, 2004

B3. Yıldırım A., Yüce S., Kocatürk S. ve T. Kunt, ‘’Peripheral Eosinphilia In Chronic Rhinosinusitis’’, 20. Congress of the European Rhinologic Society, P 341, June 18-25, 2004

B4. Yıldırım A., ‘’Bacteriology of the Patients with Chronic Sinusitis of Whom Had Been Medically and Surgically Treated Due To Chronic Sinusitis’’, American Rhinologic Society 2003 COSM P56-7, May 2-3, 2003

B5. Özünlü A., Yıldırım A. ve N. Muş, ‘’Oculomotor test abnormalities in retrocochlear lesions’’, 3rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies P177-81, June 9-14, 1996

 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
 2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Bebek Aİ, Yıldırım A, Ersöz DV, Kunt T, ‘’Sinüzit Sonucu Gelişen İntraorbital Apse’’, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5, 1 (2006)

D2. Okuyucu, Ş., S. Kocatürk, Ü. Han, F. Köybaşıoğlu, A. Arıkök ve A. Yıldırım, “Olgu sunusu; Karsinoma Ex Pleomorfik Adenom”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27, 1 (2005)

D3. Yıldırım A., Kaplankaya F., Kaplan Y. ve T. Kunt, ’’Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Hayat Kalitesi Üzerindeki Etkisi’’, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4, 2 (2005)

D4. Yıldırım A., Yüce S., Gümüş C. ve T. Kunt, ‘’ Peripheral Eosinophilia and It’s Relation With CT Scores In Chronic Rhinosinusitis’’, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4, 2 (2005)

D5. Yıldırım A., Yaşar M., Kocatürk S. ve T. Kunt, ‘’ Septum Cerrahisi Sonrasında Internal Nazal Splint İle Burun İçi Tampon Kullanımının Östaki Tüpü Fonksiyonuna Etkisinin Karşılaştırılması’’, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3, 3 (2005)

D6. Yıldırım A., Kocatürk S. ve T. Kunt, ‘’Tonsillektomi Sırasında Uygulanan Lokal Anestezik Toksitesi’’, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3, 1 (2004)

D7. Kocatürk S., Yıldırım A. ve T. Kunt, ‘’Troidektomide Nonrekürren Sinir ve Klinik Önrmi; Bir Olgu Sunumu’’, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3, 3 (2004)

D8. Yıldırım A., Kocatürk S. ve C. Gümüş, ‘’ Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sırasında Dilate Pupil ve Mediyal Rektustaki Hareket Kısıtlılığına Bağlı Diplopi’’, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26, 2 (2004)

D9. Yıldırım A. ‘’Retrokoklear Lezyonlarda Okulomotor Test Bozuklukları’’, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2, 4 (2003)

D10. Yıldırım A., Erdem H. ve Kunt T. ve E. Canbay, ‘’Kronik Sinüzitte Bakteriyoloji ve Antibiyotik Duyarlılığı’’, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2, 4 (2003)

D11. Yıldırım A., Kaplan A., Canbay E. ve T. Kunt, ‘’ Intranazal Yoldan Mikroosteotom ve Çekiç Kullanarak Dakriyosistorinostomi Uygulanan 25 Hastamızda 1 Yıllık Takip Sonuçları’’, KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2, 4 (2003)

D12. Yıldırım A. ‘’Endonazal Cerrahide Burun İçi Tamponlama Mutlak Gerekli midir’’, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25, 2 (2003)

D13. Gerek M., Özünlü A., Yıldırım A. ve A. Dündar, ‘’Sert Damağın Minör Tükrük Bezi Tümörleri’’, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 4, 2, 107-10 (1997)

D14. Özünlü A., Dündar A. ve A. Yıldırım, ‘’Obstrüktif Laringeal Polipler (Bir Olgu Nedeniyle)’’, Kulak Burun Boğaz Bülteni 3, 1, 29-31 (1996)

D15. Önder T., Yıldırım A., Günhan Ö. ve A. Dündar, ‘’Küttner Tümörü’’ KBB İhtisas Dergisi,2, 5, 437-9 (1995)

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yıldırım A., Bebek Aİ., Kaplan Y. ve T. Kunt, ‘’Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Hayat Kalitesi Üzerindeki Etkisi’’, 28. Türk Ulusal Otorhinolaryngoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, s: 34, 21-26 Mayıs 2005

E2. Yıldırım A., Dökmetaş HS., Dökmetaş İ., Elagöz Ş., Atalar MH. ve A. Topalkara, ‘’Diabetik Koma Sonrası Klinik Bulgular Gösteren Esthesioneuroblastoma Olgusu’’, 28. Türk Ulusal Otorhinolaryngoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, s: 167, 21-26 Mayıs 2005

E3. Bebek Aİ, Yıldırım A., Ersöz DV. ve T. Kunt, ‘’Sinüzit Sonucu Gelişen Intraorbital Apse’’, 28. Türk Ulusal Otorhinolaryngoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, s: 154, 21-26 Mayıs 2005

E4. Canbay E., Yıldırım A., Elagöz Ş., Müslehiddinoğlu A. ve B. Yıldırım, ‘’Nazofarenks Yerleşimli Natural Killer Cell Lenfoma’’, 28. Türk Ulusal Otorhinolaryngoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, s: 162, 21-26 Mayıs 2005

E5. Bebek Aİ., Yıldırım A., Atalar HM., Elagöz Ş. ve T. Kunt, ‘’ Orta Konka Yerleşimli Kapiller Hemanjioma’’, 28. Türk Ulusal Otorhinolaryngoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, s: 154, 21-26 Mayıs 2005

E6. Kunt T., Yaşar M., Bebek Aİ. ve A. Yıldırım, ‘’Sfenoid Sinüs Kaynaklı Koanal Polip’’, 28. Türk Ulusal Otorhinolaryngoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, s: 164, 21-26 Mayıs 2005

E7. Gümüş A., Yıldırım A., Atalar MH., Öztoprak B. ve P. Erdinç, ‘’ Tekrarlayan Menengit İle Seyreden Koklear Aplazi Anomakisi’’, Türkrad 2004 25. Ulusal Radyoloji Kongresi s: 212-3, 27-31 Ekim 2004

E8. Kocatürk, S., Yıldırım A. ve T. Kunt, “Olgu sunusu: Tiroidektomide Nonrekürren Sinir ve Klinik Önemi”, Uludağ 2004 KBB günleri –Otorinolarengolojide Multidisipliner Yaklaşımlar-, 04-07 Mart, Tutanak Kitabı, s: 114-118, 2004.

E9. Yıldırım A., Satar B., Özkaptan Y., Oğuzhan Y. ve S. Boydağ, ‘’Diabetes Mellitusta İşitsel Beyin Sapı Cevapları Ve Pentoksifilinin Etkisi’’, XXVII. Türk Ulusal Otorhinolaryngoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi s: 10, 4-9 Ekim 2003

E10. Yıldırım A., ‘’Tonsillektomi İçin Uygulanan Anestezinin Ender Bir Komplikasyonu’’, XXVII. Türk Ulusal Otorhinolaryngoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi s: 102, 4-9 Ekim 2003

E11. Canbay E., Yıldırım A. ve T. Kunt, ‘’Septum Cerrahisi Sonrasında Internal Nazal Splint Kullanımının Östaki Fonksiyonuna Etkisi’’, XXVII. Türk Ulusal Otorhinolaryngoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi s: 106, 4-9 Ekim 2003

E12. Yıldırım A., Satar B., Gerek M. ve Y. Özkaptan, ‘’Lipoid Proteinosis Hastalığında (Urbach-Weithe Sendromu)’’ XXVII. Türk Ulusal Otorhinolaryngoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi s: 106, 4-9 Ekim 2003

E13. Yıldırım A., ‘’Nazal ve Sinüs Cerrahisinde Burun İçi Tamponlamaya Alternatif Teknikler’’, 26. Türk Otorhinolaryngoloji ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi,