Kulak zarı ameliyatı tıpta “miringoplasti” olarak adlandırılıyor ve kulak zarının onarımını amaçlayan bir operasyondur. Bu ameliyat halk arasında işitmeyi düzeltme ameliyatı ya da işitme kaybı ameliyatı gibi isimlerle de anılıyor. Ortak kulak ile alakalı olan kronik problemlerde uygulanan timpanoplasti ameliyatı ile miringoplasti sıklıkla birbirine karıştırılıyor.

Timpanoplasti operasyonu, orta kulakta ve aynı zamanda mastoid kemik içerisinde mevcut olan iltihabın temizlenmesi amacıyla gerçekleştirilir. Bu ameliyatta aynı zamanda kulak zarı ile ortak kulakta meydana gelen hasar da onarılır ve işitme kaybının giderilmesi hedeflenir. Ancak ameliyat sırasında sadece kulak zarındaki hasarın onarılması da amaçlanabilir. Bu ameliyat ise miringoplasti operasyondur.

Kimi zaman hastada hem kulak zarının onarılması hem de mastoid kemik içine ilerleyen iltihabın yani enfeksiyonun temizlenmesi gerekebiliyor. Bu durumda uygulanan ameliyat tekniği ise “timpanomastoidektomi” olarak adlandırılır ve operasyon kombine ameliyat tekniklerinden biridir. Hangi ameliyat tekniğinin uygulanacağına ise yapılan kapsamlı muayene ve tetkiklerin neticesinde doktorunuz tarafından karar verilir.

Kulak Zarı Nerede Bulunuyor?

Hastalar kulak zarı ameliyatı olma dönemlerinde ya da kulak zarı ile ilgili bir hasar söz konusu olduğunda bu zarın nerede yer aldığını bilmek isteyebiliyor. Dış kulak; kulak kanalı ve kulak kepçesinden oluşur. Kulak zarı ise kulak kanalının derin kısımlarında yer alır; dış kulak ile orta kulağı ayıran bölümdür. Oldukça ince bir forma sahip olan kulak zarının üzerine ses dalgaları gelir ve bu ses dalgaları da kulak zarında titreşim yapar. Bu da vücudun işitme fonksiyonunu oluşturur.

Kulak Zarı Delinmesi İşitmeyi Neden Engeller?

Kulak zarının arkasında bulunan, hava içeren bir boşluk barındıran alan ise orta kulak bölümüdür. Östaki adlı küçük bir kanal, burnun gerisinde yer alan geniz bölgesinden havayı kulağın bu kısmına taşır. Östaki; son derece önemli bir işleve sahiptir. Orta kulak boşluğundaki havanın basıncı ile dış ortam hava basıncını eşitleyen, östaki adlı bu tüptür. İşitmeyi sağlayan ses dalgaları, örs, üzengi ve çekiç olarak adlandırılan kemikçiklerden iç kulağa doğru itilir. Bu sayede sesi beyne ileten sinirlerin uyarılması sağlanır. İşitme işlevi böyle bir süreçle gerçekleşir.

Herhangi bir nedenle kulak zarında delinme olması, tüm bu süreci sekteye uğratır. Kulak zarı delindiğinde iç kulakta ciddi hasarlar meydana gelir. Bu hasarlar da işitme süreci sisteminin bozulmasına yol açar. Uygulanan ameliyat ile kulak zarı bir doku ile kapatılır ve bozulan bu sistemin yeniden düzelmesi, sistemin işitme işlevini yerine getirmesi hedeflenir.

Kulak Zarı Yırtılması ve Delinmesi Belirtileri Nelerdir?

kulak zarı yırtılması belirtileri

Kulak zarında yırtılma ya da delinme olduğunun kolaylıkla anlaşıldığını söyleyemeyiz. Elbette bazı belirtiler var ancak bu belirtiler her daim hasta tarafından net bir şekilde hissedilmeyebiliyor. Bu belirtilere şu örnekleri verebiliriz:

 • Kulak bölgesinde ağrı olması
 • Kulakta akıntı olması
 • İşitme kaybının olması
 • Kulak ve civarında bir his kaybının meydana gelmesi
 • Garip sesler işitilmesi
 • Yüksek vücut ateşi
 • Kulakta çınlamalar olması
 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • Dengeyi sağlamakta zorlanma

Kulak Zarı Yırtılması ve Delinmesi Ameliyatsız Tedavi Edilebilir Mi?

Kulak zarının en önemli özelliklerinden biri de kendi kendini onarabiliyor olmasıdır. Ancak bu doğal onarım süreci sadece küçük çaplı bir delikte, yırtıkta ya da hasarda söz konusu olabilir. Dolayısıyla kulak zarındaki yırtığın boyutunun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer zardaki bu delik büyük çaplı ise ilaç tedavisi ya da lazer uygulamaları gibi seçenekler ile onarılması söz konusu olamaz. Onarım için mutlaka cerrahi girişim uygulanmalıdır.

Kulak Zarı Tamiri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Doktor tarafından kulak zarı ameliyatı kararı alınırken bazı hususlar dikkate alınır. Bunlar;

 • Son 1 ay içerisinde hastanın orta kulak enfeksiyonu geçirmemiş olması
 • İşitme kaybının iletim tipi olması ve 40 desibeli aşmaması
 • Hastada orta kulak patolojilerinin bulunmaması

Elbette operasyon öncesinde kapsamlı muayene ve tetkikler de gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda kulak zarı ameliyatı için en uygun yaklaşık tercih ediliyor.

Miringoplastide çoğunlukla 3 farklı yaklaşım söz konusu olur. Bunlar; postaurikuler, endaural ve transkanal yaklaşım adını taşır.

Postaurikuler yaklaşım

Bu yaklaşım, perforasyonun tüm kenarlarına ekzositoz sebebiyle hakim olunamadığında tercih edilir. Özellikle timpanik membran anterior kadran perforasyonlarında uygulanan bir teknik olduğunu söyleyebiliriz.

Endaural yaklaşım

dış kulak yoluna yapılan rozen insizyon ile tragus ve heliks arasından yapılan insizyonun birleştirilmesini kapsayan ameliyat tekniğidir. Dış kulak kanalının kartilaj kısmı dar olduğunda sıklıkla endaural yaklaşım ile operasyon yapılır.

Transkanal yaklaşım

Bu yaklaşımda ise operasyon dış kulak yolundan gerçekleştirilir. Ancak söz konusu tekniğin uygulanabilmesi için dış kulak kanalından perforasyon kenarlarının tamamının görülebiliyor olması gerekir. Özellikle posterior kadran perforasyonlarında yoğun bir şekilde tercih edilen bir teknik olduğunu söyleyebiliriz.

Miringoplasti Aşamaları Neler?

Miringoplasti süreci şu aşamalarla tamamlanır:

 • Kulak kanalının yapısı, kulak zarının neresinde delik ya da yırtık olduğu, hastanın genel sağlık durumu, yaşı, mastoid kemiğe bir müdahale gerekip gerekmediği gibi unsurlar da dikkate alınarak ameliyat planlaması yapılır.
 • Genel anestezi uygulanır ve ardından operasyona başlanır.
 • Operasyon sırasında tercih edilen tekniğe bağlı olarak kulak kanalının iç kısmına, kulağın arkasına, kulak kepçesinin ön kısmına kesi uygulanarak ya da orta kulaktan kulak zarına ulaşılır.
 • Kulak zarının onarımı için şakak adelesi kılıfı kullanılır ya da greft tekniği ile kulak zarında onarım gerçekleştirilir.
 • Kesi uygulanan bölgeye dikiş atılır ve operasyon tamamlanır.

Kulak Zarı Ameliyatında Dikiş Olur Mu?

Kulak zarı ameliyatı dikiş olur mu

Öncelikle kulak zarı ameliyatı işleminin kulağın arka kısmından bir kesi uygulanarak gerçekleştirilebildiği gibi kulağın dış kısmına kesi uygulanmadan da gerçekleştirilebildiğini belirtmeliyiz. Kesi uygulanıp uygulanmaması, hangi ameliyat tekniğinin tercih edildiğine bağlı olarak değişebiliyor. Şayet kesi uygulanmazsa dış kulak yolundaki delikten kulak zarı alanına ulaşılıyor ve onarım yapılıyor. Böyle bir durumda kulak dışına kesi uygulanmadığından dikiş atılması da gerekmez. Ancak dış kulakta kesi uygulanırsa dokudaki iyileşmenin gerçekleşmesi için dikiş atılması da gerekecektir.

Kulak Zarı Ameliyatı Hangi Yaşlarda Yapılır?

Hastaya kulak zarı ameliyatı yapılabilmesi için bir üst yaş sınırı bulunmuyor. Her yaşta, çeşitli nedenlere bağlı olarak kulak zarı hasarları oluşabilir. Bu durumda hastanın ameliyata engel bir sağlık sorununun olmaması halinde kulak zarı onarımı ameliyatı yapılabilir. Alt sınır olarak da net bir yaştan söz etmek doğru olmaz. Kulak zarındaki hasarlar nedeniyle işitme kaybının düşük düzeylerde olması halinde 12 yaş sonrasında bu cerrahi girişim uygulanabilir. Fakat işitme kaybının yüksek olması durumunda 12 yaş beklenmeden daha erken dönemlerde de ameliyatın yapılması mümkündür. Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde doktorunuzdan bu sorunun yanıtını alabilirsiniz.

Kulak Zarı Ameliyatı Zor Mu?

Hastalar açısından kulak zarı ameliyatı zorlu bir süreç değildir. Ameliyatın genel anestezi altında gerçekleştirilmesi sayesinde operasyonda kulak ya da yüz bölgesinde acı, ağrı hissedilmez. Bu nedenle miringoplasti sürecine dair endişe edilmesi de gerekmiyor. Operasyon sonrasında ise bazı hususlara dikkat edilmesi gereklidir ve hastaların hafif düzeyde şikayetleri olabilir. Hastalar operasyon sürecine dair endişe etmeden, ameliyat sonrasında odaklanmalıdır. Doktorun öneri ve uyarıları dikkate alınırsa sorunsuz bir iyileşme sürecinin yaşanmasına hastalar da katkıda bulunmuş olur.

Kulak Zarı Ameliyatı Olmazsa Ne Olur?

Her zaman acil bir şekilde kulak zarı ameliyatı yapılması gerekmez. Kulak zarının 4-7 gün içerisinden kendiliğinden kapanma ihtimali vardır. Eğer ciddi bir doku kaybı olduysa kendiliğinden kapanma ihtimali ortadan kalkar ve ameliyat uygulanır. Eğer ameliyat yapılmazsa enfeksiyon gibi önemli sorunlar ortaya çıkabilir. Hastalarda denge kaybı, ani baş dönmeleri gibi sorunlar da yaşanabilir.

Kulak Zarı Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

Ameliyat için uygulanan teknik, cerrahın deneyimi, kullanılan greft türü ya da zar onarımında tercih edilen materyal gibi unsurlar kulak zarı ameliyatı fiyatlarının değişmesini beraberinde getirir. Bu nedenle fiyat bilgisinden önce kapsamlı bir muayene yapılması, ameliyatın her yönüyle planlanması gerekir. Ardından fiyat belirlenerek tarafınıza iletilir.

Kulak Zarı Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Ameliyat süresinin de değişebildiğini belirtmeliyiz. Tercih edilen kulak zarı ameliyatı yaklaşımı ve kulak zarının onarımının ne şekilde yapılacağı, operasyon süresinin değişmesinin nedenleridir. Çoğunlukla bu süre 1 saat ile 3 saat arasında değişiyor.

İlginizi çekebilir –> Kulak tüpü ameliyatı

Kulak Zarı Ameliyatı Sonrası Dönem

Hastalar kulak zarı ameliyatı sonrasında kendilerini nasıl bir sürecin beklediğini merak edebiliyor. Ameliyatı takiben yaşanan sürece dair şu bilgileri aktarabiliriz:

 • Operasyon sonrasında kulağa bandaj konur ve bu bandajın en az 24 saat kulakta kalması gerekir.
 • Dış kulak yoluna yerleştirilen tampon ise 1 ila 3 hafta sonrasında alınır.
 • Operasyonun ardından hafif ağrı olması beklenen bir durumdur. Sadece doktor tarafından verilen ağrı kesicilerin kullanılması, gelişigüzel ağrı kesici ilaç alınmaması ya da gelişigüzel yöntemlerin asla uygulanmaması gerekir.
 • Hafif düzeyde akıntı olması beklenen bir durumdur ve bu akıntı kimi zaman kanlı olabilir. Aşırı kanama olması durumunda mutlaka doktora bilgi verilmelidir.
 • Kulak bölgesine kesi uygulanması, bu bölgede hafif uyuşukluk oluşmasına yol açar. Zaman içerisinde uyuşukluk hissi kendiliğinden geçecektir.
 • Kulak zarına yapılan yamanın sabit kalması için özel bir materyal konur. Ameliyatta konan bu materyalin alınması gerekmez çünkü vücutta kendiliğinden eriyen bir yapıdadır.
 • İyileşme sürecinde doktorun öneri ve uyarılarına harfiyen riayet etmek önem taşır.

Kulak Zarı Ameliyatı Sonrası Hastanın Dikkat Etmesi Gerekenler

İstisnasız tüm hastalar kulak zarı ameliyatı sonrasına bazı hususlara dikkat etmelidir. İyileşmenin sorunsuz gerçekleşmesi, ameliyatta yapılan müdahale kadar ameliyat sonrası hastaların bu unsurlara dikkat etmesiyle de yakından ilgilidir. Altta kulak zarı ameliyatı sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bazı örnekler görebilirsiniz.

 • Ameliyat sonrasında en az bir hafta boyunca baş bölgesi yukarıda kalacak şekilde yatılmalıdır ve bunun için hastaların çift yastık kullanması gerekir.
 • Beslenmeye dikkat edilmeli, bir hafta boyunca sadece yumuşak, lifli ve sulu gıdalar ile beslenilmelidir.
 • Çiğnemesi zor olan sert gıdalar tüketilmemeli, kalem ya da gözlük sapı ısırma gibi alışkanlıklar varsa kesinlikle bunlardan uzak durulmalıdır.
 • Öksürme ve ıkınma gibi hareketlerden kaçınılması gerekir.
 • 1 ay boyunca fiziksel anlamda vücudu zorlamamak, egzersiz ve spor yapmamak gerekir.
 • Su sporlarından ise en az 6 ay boyunca uzak kalınmalıdır.
 • Operasyondan sonraki 15 – 20 gün boyunca ağır kaldırılmamalıdır.
 • En önemli hususlardan biri de kulağa su kaçmasını önlemektir. Bunun için banyo yaparken ya da yağışlı havalarda eczanelerden temin edilebilecek kulak tıkaçları kullanılabilir.
 • Gribal enfeksiyonlardan bir ay boyunca korunmak büyük önem taşır.
 • Kulağa hiçbir şekilde darbe almamak gerekir.
 • Ani basınç değişiklikleri zararlı olabileceği için doktorun belirttiği süre boyunca uçak ile seyahat edilmemelidir.
 • Kara yolu ile seyahat 4 ila 6 ay boyunca yasaktır. Bunun nedeni ise rakım değişikliğinden kaynaklanabilen basınç değişimlerinin zararlı olabilmesidir.
 • Operasyon sonrasında kulağa masaj yapılmamalı, kulak ovulmamalıdır.
 • İyileşme tamamlanana kadar yüksek sesli ortamlardan uzak durulmalıdır.
 • Kulak bölgesine saç kurutma makinesi tutulmamalıdır.
 • Doktorun ameliyat sonrasında kullanılmasını istediği ilaçlar ve damlalar konusunda titiz davranılmalıdır. Belirtilen süre boyunca ve belirtilen dozajda olmak kaydıyla ilaçların ve damlaların mütemadiyen kullanılması gerekir.
 • Dikişler alınana kadar kulak bölgesine uygulanan kesi yerlerine dikkat edilmeli, hijyen kurallarına uyulmamalıdır. Duş sonrasında bu bölgenin nazikçe kuruması sağlanmalı, ıslak kalması önlenmelidir.
 • İlk 1 ay boyunca buhar banyosu, solaryum, hamam gibi çok sıcak ortamlara girilmemelidir. Denize ve havuza girilmesi ise enfeksiyon riski doğurabilir ve bu nedenle deniz ile havuzdan da uzak kalınmalıdır.
 • Birkaç ay boyunca küpe ya da piercing gibi kulağa takılan aksesuarlar tercih edilmemelidir.

Kulak Zarı Ameliyatı Riskleri Nedir?

Kulak zarı ameliyati riskleri

Cerrahi girişimlerde çeşitli riskler bulunur ve buna kulak zarı ameliyatı da dahildir. Risk ve yan etkiler konusunda şu bilgileri aktarabiliriz:

 • Enfeksiyon
 • Kanama
 • Baş dönmesi
 • Tat alma duyusunda sorunlar
 • Hafif ağrı
 • Alerjik reaksiyon
 • Ödem
 • Morarma
 • Anesteziden kaynaklanan riskler

Kulak Zarı Ameliyatı Sonrası Duyma Ne Zaman Olur?

Hastaların kulak zarı ameliyatı sonrasında hemen duymaya başlamayı beklememesi gerekir. Ameliyatta kulağa özel materyaller yerleştirilir ve bu da kulağın tıkalı olmasına yol açar. Kulakta zaman içerisinde kendiliğinden eriyen bu materyaller duymayı önler. Erimeleri ise her hastada farklı olmakla birlikte 20 gün dolaylarında bir sürede meydana gelir. Sonrasında hafif de olsa işitme deneyimleri yaşanabilir. Ancak tam olarak işitmeye başlamaları için yaklaşık 2-3 aylık bir zaman geçmesi gerektiğini de ekleyelim.

Tıkla öğren –> Kulak çınlaması

Kulak Zarı Ameliyatı Sonrası Bakım

Bakım konusunda kulak zarı ameliyatı olan hastaların çok fazla zorlandıklarını söyleyemeyiz. Elbette bazı unsurlara dikkat edilmesi büyük bir önem taşıyor. Ancak hem dikkat edilmesi gereken faktörler hem de kulak zarı ameliyatı sonrası bakım hastaların gündelik yaşantısını çok zorlamaz. Bu nedenle ameliyat sonrası bakım konusunda da endişe yaşanmasına gerek olmayacaktır.

Öncelikle hastaların operasyondan sadece 1 gün sonrasında belirli yasaklara uymak kaydıyla günlük hayatlarına devam edebildiklerini belirtmeliyiz. Operasyon sonrasında bir komplikasyon gelişmediyse ve hasta da kendini iyi hissediyorsa taburcu işlemleri gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla ameliyatın ardından günlerce klinik ortamda istirahat edilmesine gerek kalmıyor. Hastaların iş hayatlarından uzun süre ayrı kalmalarına da gerek olmayacaktır.

Bakım konusunda en çok dikkat edilmesi gereken unsur hijyendir. Ameliyattan sonra kesi uygulanan bölgeye sıklıkla dokunmak, bu bölgenin mikrop kapmasına neden olabilir. bunun önlemek için kesi ve dikiş bölgesine dokunmamalısınız. Bu bölgenin hem temiz hem de kuru kalması ise büyük bir önem taşıyor. Kulak zarı ameliyatının ardından uygulanan bakımın temel koşulu bu bölgeyi temiz ve kuru tutmaktır.

Operasyon sonrasında taburcu işlemleri gerçekleştirilmeden önce bu bölgeye pansuman uygulanır. Kimi zaman hastaların şayet doktor tarafından verildiyse kortizon içerikli damlalar kullanması gerekebilir. Damlaların belirtilen periyotlarla kullanılması önemlidir ve asla bu kullanımın ihmal edilmemesi gerekir. Keza reçete edilen antibiyotik kullanımı için de aynı durum geçerlidir. Antibiyotik ilaçlar enfeksiyon gelişmesini önlemeye yöneliktir. İhmal edilmesi ya da kullanım saatlerine uyulmaması durumunda enfeksiyon gelişebilir. Enfeksiyon ise tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Sadece kulak zarına müdahale edildiğinde iyileşme daha hızlı gerçekleşebiliyor. Ancak kulak zarı ile birlikte daha farklı müdahaleler yapıldığında ara ara pansuman gibi ekstra işlemlere de ihtiyaç duyulabilir. Bu konuda taburcu öncesinde doktorunuz sizi bilgilendirecektir. Pansuman işlemlerinin ihmal edilmemesi de ameliyat sonrası bakımın önemli bir adımıdır.

Operasyon sonrasında ilk günlerde beslenmeye dikkat edilmesi 2 açıdan önem taşıyor. Bunların ilki yumuşak ve ılık gıdalar tüketerek kulak zarı bölgesinin çene hareketlerinden olumsuz etkilenmesini önlemektir. Diğeri ise gribal enfeksiyonlardan korunmak ve böylelikle hapşırma, öksürme gibi eylemlerden uzak kalabilmektir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için sağlıklı ve dengeli bir beslenme programının izlenmesi, günlük su tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Kulağa yerleştirilen bandaj ya da tampon gibi materyaller hasta tarafından belirtilen süreden önce çıkarılmamalıdır.

Her Yırtılmada Ameliyat Şart Mı?

Genellikle kulak zarı delindiğinde hemen ameliyat olunması gerektiği düşünülür. Oysa kulak zarı ameliyatı her yırtılmada uygulanmaz. Kulak zarındaki delik 2 mm’den daha küçükse kendi kendine onarılması da mümkün olabildiğincen bir süre beklenmesi gerekir. Ancak bu bekleme sürecinde iltihaplanmanın meydana gelmiyor olması da lazım… İltihaplanma varsa derhal doktor tarafından müdahale edilmesi gerektiğini de ekleyelim.

Basit kulak zarı deliklerinde işitme kaybı meydana gelmeyebilir. Bu tür durumlarda işitme kaybı meydana gelme oranı % 30 dolaylarındadır. Dolayısıyla bu hastaların ameliyat olması da gerekmez. Ancak basit bir kulak zarı deliği mevcut olsa bile kolestatoma gelişmişse hayati tehlikeler ile sonuçlanabilen bir tablo ortaya çıkabilir. İşte bu nedenle hastanın mutlaka ameliyat edilmesi ve iltihabın temizlenmesi, kulak zarının da onarılması gerekir.

Hastalar ameliyat konusunda kararı doktora bırakmalıdır. Kulak zarının yırtılmasından kaynaklanan şikayetler hafif düzeyde yaşanıyor olabilir. Ancak buna rağmen doktorunuz en kısa zamanda cerrahi müdahale önerisinde bulunabilir. Oluşabilen riskler ile kulak zarı yırtılmasının belirtileri arasında bir bağlantı bulunmuyor. Bu nedenle kişinin ameliyat olup olmaması yönündeki karar doktor tarafından verilmelidir.

Kulak Zarını Korumak İçin Öneriler

Kulak zarını korumak için öncelikle kulak bölgesine darbe almamaya özen göstermek gerekiyor. Darbeler kulak zarına ciddi zararlar verebilir. Burun tıkanıklığı, genizde akıntı olması ya da sinüzit gibi sorunlar yaşayanlar uçak ile seyahat etmemeye, dalış sporlarından uzak kalmaya dikkat etmelidir. Kulağa Sıcak su kaçırılması da kulak zarının delinme nedenlerinden biridir. Bu nedenle banyo yaparken kulağa su kaçırmamaya da dikkat edilmesi gerekir. Eğer kulak zarında delinme olduysa ve kendiliğinden iyileşme süreci bekleniyorsa bu konularda çok daha fazla dikkatli olunması önem taşıyor. Bu süreçte yapılan bir hata kulak zarının kendi onarım sürecini önleyebilir.

Kulağa Bir Darbe Gelmesi Sonucu Kulak Zarının Yırtılması

Kulağa tokat, yumruk atılması ya da sert bir darbe gelmesi, kulak zarı yırtılmalarının en yaygın nedenlerinden biridir. Eğer zarda oluşan delik büyük değilse kulağa darbe gelmesinden kaynaklanan yırtıklar çoğunlukla kendiliğinden iyileşir ve kulak zarı ameliyatı işlemine gerek kalmaz. Ancak her hastada bu tablonun ortaya çıkmadığını da belirtmek gerekir. Eğer darbe sonucunda kulak zarında yırtılma olduğuna dair belirtiler hissediyorsanız ilk 24 saat içerisinde doktora başvurmanız faydalı olacaktır. Kısa zamanda kulak burun boğaz uzmanına başvurmanız, iyileşmenin hızlı ve düzgün olması için basit girişimler yapılmasını sağlayabilir. Dolayısıyla tedavi olasılığını da yükseltmiş olursunuz.

Merak edenler için –> Baş dönmesi

Kulak Zarının Delinme Nedenleri Nelerdir?

Kulak zarı neden delinir sorusunun yanıtı da bu ameliyatın konusunda sıklıkla gündeme geliyor. En belirgin kulak zarı delinmesi nedenleri genellikle enfeksiyonlar ya da travmalardır. Genel olarak kulak zarında hasara neden olabilen unsurlara şu örnekleri verebiliriz:

 • Kulağa darbe gelmesi
 • Kafa kemiğinde kırılma olması
 • Ani basınç değişimleri (barotravma)
 • Uçak seyahatlerinde ani kabin içi basınç değişiklikleri
 • Ani patlamalar
 • Zararlı sıvıların kulaktan içeri sızması
 • Aşırı sıcak suyun kulak içine kaçması
 • Pamuklu çubuk ya da kürdan gibi materyaller
 • Enfeksiyonlar

Kimi zaman kulak zarının delinmesiyle birlikte kulaktan iltihaplı ve kanlı bir sıvı sızıntısı olabilir. Bu gibi durumlarda hastalar kısa zamanda doktora başvuruyor. Ancak belirtiler hafif düzeyde yaşanırsa doktora başvurmakta geç kalınabiliyor. Şayet delinen kulak zarı belirli bir süre içerisinde kendi kendine onarmazsa mutlaka cerrahi girişim ile onarımın cerrah tarafından yapılması gerekir.

Kulak Zarının Tedavisi Neden Önemli?

Kulak zarının sadece işitmeyi sağlamadığını, aynı zamanda kulağın iç yapısının dış ortamdan korunmasında da önemli bir rol üstlendiğini belirtmeliyiz. Genel itibari ile kulak zarı, kulakta anatomik bir bariyerdir ve dış ortamdan mikropların, bakteri ve virüslerin iç kısma ulaşmasını da önler. Su ve tozun da iç kulağa erişmesini önleyen bir bariyer olduğunu belirtelim. Eğer kulak zarındaki delik onarılmazsa özellikle su ile birlikte çok sayıda mikrop iç kulağa ulaşır ve burada hızla üreyebilir.

İşitme kaybı riskini de göz ardı etmemek gerekir. Onarılmayan kulak zarı, işitme kaybına neden olmakla birlikte baş dönmeleri, yüz felci, beyin apsesi ya da menenjit gibi hastalıklar için de ciddi düzeyde bir risk oluşturur. İşte bu nedenle kulak zarındaki delik 2 mm’nin üzerindeyse ya da beklenmesine karşı kendi kendini onarmadıysa en kısa zamanda bu miringoplasti operasyonunun gerçekleştirilmesi gerekir.

Kulak Zarı Nasıl Onarılır?

Uygulanan kulak zarı ameliyatı kapsamında bu zarın onarımı için hastanın kendi dokusu kullanılabilir. En sık kullanılan ise şakak kasının kılıfı oluyor. Özellikle cerrahi müdahalede, işlem yapılan sahaya yakın konumda olması, söz konusu kılıfın kolayca alınmasını sağlayabiliyor. Seçeneklerden bir diğeri de çeşitli işlemlerden geçirilmiş olan steril beyin zarı parçaları gibi materyallerdir. Ancak bu materyallerin kullanımının çok fazla tercih edilmediğini de eklemeliyiz.

Eğer zarda büyük bir delik mevcutsa bu durumda kulak kanalı önünde bulunan kıkırdaktan elde edilen ve ince bir formda olan kıkırdak şeritler de kullanılabilir. Çeşitli materyallerden hazırlanan protezler de kulak zarı ameliyatı sırasında zarın onarımı için tercih edilebilir. Sonuç olarak operasyonda kullanılan greft materyallerin 4 grupta toplandığını söyleyebiliriz. Bunlar;

 • Otogreft
 • Allogreft
 • Ksenogreft
 • Yapay kulak zarı

Bunlar arasında en yaygın kullanılan ise otojen greftler oluyor.

Kulak Zarı Ameliyatında Dikiş Var Mı?

Her kulak zarı ameliyatı işleminde dikiş atılacak şeklinde bir kaide yok. Hangi yöntemin tercih edildiğine bağlı olarak dikişe gerek duyulup duyulmadığı değişir. Eğer dış kulak yolundaki delikten kulak zarına ulaşılıyorsa kesi uygulanmaz ve dolayısıyla dikiş de atılmaz. Ancak diğer yaklaşımlarda dikiş uygulamasına da ihtiyaç olacaktır.

Kulak Zarı Ameliyatında Hastanede Kaç Gün Yatılır?

Hastalar kulak zarı ameliyatı sonrasında hastanede 1 gün kalabilir ya da aynı gün taburcu olurlar. Bu konuda kararı doktorunuz verecektir. Ancak operasyon sonrasında komplikasyon gelişip gelişmediğinin anlaşılması için bir süre gözetim altında kalmanız gerekebilir. Ara ara kontrollere de gitmeniz gerekecektir.

Kulak Zarı Ameliyatının Başarı Oranı Nedir?

Günümüzde gelişen tıp teknolojisinin de yardımı ile kulak zarı ameliyatı girişiminin başarı oranı oldukça yükseldi. Hastanın uzun süre devam eden kulak akıntısı şikayetinin olmaması, kronik bir hastalığının bulunmaması, tütün ürünleri kullanmıyor olması durumunda başarı oranı % 90’lara kadar ulaşabiliyor. Ancak kulak zarındaki deliğin yeri ve çapının operasyonun başarı oranını doğrudan etkilediğini de unutmamak gerekir. Miringoplasti hakkında sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz.

Bilgi sahibi olun –> Ani işitme kaybı

 

Dış kaynaklar:
https://www.nhs.uk/conditions/perforated-eardrum/surgery/